O szkoleniu

Szkolenie on-line dla pracowników:

 • wykonujących pracę siedzącą przy biurku,
 • spędzających długie godziny w samochodzie.

Cel:

 • uświadomić pracownikom najczęściej popełniane błędy postawy i wskazać właściwe zachowania chroniące kręgosłup,
 • zaznajomić z prostymi ćwiczeniami uruchamiającymi głębokie mięśnie posturalne,
 • przełamać barierę psychologiczną i zachęcić do wykonywania ćwiczeń w przestrzeni biurowej będących elementem integrującym zespół.

Prozdrowotne szkolenie on-line  „Tydzień dla Kręgosłupa”:

 • uczy prawidłowej postawy i zdrowych nawyków, na czym skorzysta zarówno pracownik, jak i Państwa firma,
 • nie zajmuje dużo czasu – składa się z 10-cio minutowych modułów tematycznych przez pięć kolejnych dni tygodnia,
 • nie wymaga zebrania pracowników w jednym miejscu i wyłączenia ich z pracy,
 • podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadania pytania bezpośrednio na adres e-mail fizjoterapeucie i lekarzowi,
 • przełamuje bariery psychologiczne – stara się nakłonić pracowników do aktywności i wykonywania systematycznych ćwiczeń przy biurku, co jest elementem integracji zespołu,
 • pozwala na intymne zastanowienie się nad swoim zdrowiem.